PRIVACYVERKLARING

VZW Level Church hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Wij verwerken je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeren wij je over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door ons worden aangeboden via www.levelchurch.be.

1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
VZW Level Church verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.levelchurch.be ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. We zullen je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Deelnemers aan onze conferenties
Voor onze conferenties vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges te maken die de deelnemers dragen tijdens onze conferentie. Voor het aanmelden voor onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden).

2. Doorgifte aan derden

VZW Level Church geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we op grond van een wettelijke plicht gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

3. Beveiliging van gegevens

VZW Level Church maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die VZW Level Church ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@levelchurch.be.

4. Website

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder vind je een korte uitleg over de gebruikte cookies.

Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische  analyse. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres.

5. Bewaartermijn

VZW Level Church zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Deelnemers aan onze activiteiten
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 1 jaar verwijderen.

6. Wijziging privacyverklaring

VZW Level Church behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.levelchurch.be bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.levelchurch.be ga je akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1-07-2018.